Năm nay, lượng thí sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội tăng cao hơn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Bởi nhiều thí sinh cho rằng bài thi tổ hợp môn Khoa học dễ tốt nghiệp hơn bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.  Tuy nhiên, với dạng thi trắc nghiệp đòi hỏi các em phải nắm kiến thức rộng và vững thì mới làm bài tốt được, đặc biệt các em phải biết áp dụng kiến thức vào bài thi.