Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2024 từ ngày mai 6/7 - 10/7 theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024.