Thạc sĩ Lê Thị Thanh Phương Giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược TPHCM

Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm gương mẫu mực về tình cảm, phong cách sống, sự tôn trọng, tin tưởng và đề cao vai trò của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng, sự phát triển đất nước, xã hội và gia đình. Tư tưởng, tình cảm và những cử chỉ, hành động của Người đối với người cao tuổi, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động về triết lý sống, nhân văn và văn hoá của người Việt Nam đối với người cao tuổi. Với tầm nhìn sâu sắc, Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, trong việc chăm sóc người cao tuổi. Người hỏi thăm, động viên người cao tuổi, khuyến khích người cao tuổi thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật.  Bất cứ đến đâu, ở đâu, khi giao tiếp với người cao tuổi, Người đều ân cần hỏi thăm sức khoẻ, chuyện trò vui vẻ, thể hiện tình cảm ấm cúng, chân thành và có sức thuyết phục đến một cách kỳ lạ giữa Người với nhân dân.