Nhận diện khó khăn, nắm bắt xu hướng thị trường, tiếp cận khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực, bắt kịp các nước phát triển là các nội dung chính sẽ diễn ra tại Tuần Lễ Nước Việt Nam 2023 tổ chức tại Bình Dương.