Tuần lễ thời trang Bogota diễn ra trong 3 ngày tại Trung tâm kinh doanh Salitre với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Bogota. Ngoài các tiết mục trình diễn sân khấu, Tuần lễ thời trang còn có các buổi hội thảo kinh doanh và các gian trưng bày thời trang phục vụ công chúng.