Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Đây là dịp để ghi nhận sự đóng góp của Người cao tuổi trong quá trình phát triển của đất nước. Thời gian qua, người cao tuổi đã luôn phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” trên nhiều lĩnh vực của đời sống, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.