Nhằm động viên khen thưởng cho những nhân tố điển hình trong lao động sản xuất, Chiều 21/6, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Tỉnh và Công đoàn VSIP đã tổ chức Chương trình tuyên dương khen thưởng đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc.