Tỷ phú nông dân ở Minh Hòa, Dầu Tiếng

Sau nhiều năm nghiên cứu và áp dụng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp vào thực tiễn, ông Tống Văn Hướng, ở xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đã thành công với sự lựa chọn của mình, đó là thành lập trang trại sản xuất kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt nhằm bổ trợ cho nhau để phát triển kinh tế. Ông là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập và phát triển.