Theo Gulf News, với trạm cảnh sát thông minh và tự động này, khách du lịch có thể tận dụng 60 loại dịch vụ, ví dụ như nộp đơn tố cáo vi phạm pháp luật hoặc báo cáo tai nạn giao thông.