Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá IX, sáng 9/6, UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp này.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá 9, sáng 9/6, UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp này. Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận các tờ trình về điều chỉnh tỉ giá đồng tiền Việt Nam và đồng Yên Nhật trong báo cáo tiền khả thi dự án Phát triển hạ tầng giao thông và tuyến xe buýt nhanh Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên . Dự án có tổng vốn đầu tư là 1827 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt, rút ngắn hành trình giữa các trục giao thông đô thị của Bình Dương, TPHCM, tỉnh Đồng Nai, đồng thời cũng là cơ sở để kéo dài tuyến metro số 1 từ Tp HCM đến TP mới Bình Dương..

Thảo luận nội dung về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị hành chính sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề năm học 2016 – 2017. Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh, định mức biên chế theo quy định, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị hành chính sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề năm học 2017 – 2018 là 22.865 biên chế, tăng 510 chỉ tiêu so với năm học 2016-2017.

Kỳ họp HĐND tới, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh- đạt loại 2. Các số liệu làm căn cứ tính điểm được lấy theo quy định, tính đến hết năm 2016 theo các tiêu chí, qui mô dân số, diện tích, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển KTXH và các yêu tố đặc thù, Bình Dương đạt tổng cộng là 73 điểm. Theo nghị quyết 1211 của UB thường vụ Quốc Hội, đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương được phân loại- loại 2.

Kỳ họp HĐND tới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh chấp thuận thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân thành, huyện Bắc Tân Uyên. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo chuyên đề năm học 2016 – 2017.  Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017.

Phiên họp cũng đã thảo luận làm rõ thêm 1 số nội dung để hoàn chỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.