Tiếp tục chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá 9, sáng 13/6, UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình

Tiếp tục chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá 9,  sáng nay UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình và kết quả thu - chi ngân sách, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2017. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo của UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2017. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định và giữ vững.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7,85% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,53%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,2%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 16,7% - đạt hơn 13 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu tăng 15,4%- đạt hơn 9 tỷ 800 triệu USD. Như vậy, BD vẫn duy trì được kết quả xuất siêu. Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được quan tâm đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, góp phần tăng giá trị sản xuất 3,8% đạt 5.575 tỷ đồng. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh cũng đã ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Một trong những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017  là kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng, tỉnh đã thu hút 18.494 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 42% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỷ 600 triệu USD, đạt 116% kế hoạch năm. 6 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,9% so với cùng kỳ, thực hiện gần 30.000 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu. Riêng thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh đã huy động hơn 820 tỷ đồng chăm lo các hoạt động an sinh xã hội; giải quyết việc làm cho 25.700 lao động.

Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017. Uớc thu từ KTXH 23.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 16.800 tỷ đồng, tăng 14%; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tình hình thu ngân sách của các địa phương tăng khá, tăng 24%, đạt 55% dự toán. Trong đó, Huyện Bắc Tân Uyên tăng 64%; Huyện Bàu Bàng tăng 77%; TX Tân Uyên tăng 41% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách, tổng chi ước thực hiện 4.500 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ, đạt 29% so với dự toán. Theo đó, chi thường xuyên tăng, chi đầu tư phát triển giảm, riêng chi đầu tư XDCB là 1500 tỷ đồng, đạt 25% dự toán.

Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công cho thấy kết quả thực hiện đạt thấp. Uớc giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/6 đạt 2.090 tỷ đồng, đạt 29,2%. Tổng giá trị giải ngân đến 31/5 hơn 982 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao kết quả các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KTXH đều tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2016, phù hợp với định hướng và mục tiêu kế hoạch năm 2017. Một số chỉ tiêu kinh tế dự kiến sẽ  thực hiện vượt kế hoạch đề ra như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư FDI, thu ngân sách nhà nước. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn ổn định và phát triển, dẫn đến số thu phần lớn các doanh nghiệp đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên tình hình nợ đọng thuế vẫn còn khá cao với hơn 2500 tỷ đồng; tình hình giải ngân và thực hiện đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; tình hình chậm triển khai đầu tư 1 số khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch. Đây là những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phiên họp đã nhất trí 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KTXH kế hoạch năm 2017 đã đề ra.