Chiều 30/3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã chủ trì phiên họp lần thứ 31 của UBND tỉnh Bình Dương nhằm cho ý kiến về các Nghị quyết, Quyết định quan trọng.