Phát sóng: - BTV1 Thứ Tư lúc 22:35, Thứ Năm lúc 8:10 - BTV2 Thứ Tư lúc 17:15, Thứ Bảy: 14:20

Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta: Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thắng lợi này cũng cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Mùa thu Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Mời các bạn xem các chương trình  Đạo Đức Hồ Chí Minh  khác tại:

http://btv.org.vn/video/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG