Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), các ngân hàng lớn đang tính tới kế hoạch chuyển một phần hoạt động ngân hàng đầu tư ra khỏi nước Anh.