Lễ phát động ra quân “Ngày thứ Bảy văn minh” với nhiều phần việc và hoạt động hưởng ứng. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay hành động vì cộng đồng, vì một Bình Dương xanh – sạch – đẹp. Thực hiện kế hoạch hành động triển khai mô hình dân vận này, các địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã và đang ra quân hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.