Chiều 14/4, phiên họp toàn thể với chủ đề “Toàn cầu hóa” đã thu hút nhiều diễn giả, doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc tham gia.