Trong ngày hội môi trường lần thứ 3 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Bình Dương vinh danh 15 cộng đồng, tổ chức, cá nhân đạt giải thưởng môi trường. Đây thật sự là những điểm sáng cần được nhân rộng.

Trong ngày hội môi trường lần thứ 3 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Bình Dương vinh danh 15 cộng đồng, tổ chức, cá nhân đạt giải thưởng môi trường. Đây thật sự là những điểm sáng cần được nhân rộng. Mỗi nơi một cách làm, mỗi nơi một giải pháp, song mẫu số chung của giải thưởng môi trường chính là vì một  Bình Dương xanh, sạch, chung tay với phương châm “phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường” mà Bình Dương đã định hướng.

Luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore  gọi tắt là VSIP phát triển các dự án của mình theo hướng sạch và xanh. Ngay từ khi mới thành lập các khu công nghiệp, VSIP đã xác định vấn đề môi trường, hạ tầng hoàn chỉnh- là một trong những điểm nhấn quan trọng để thu hút các nhà đầu tư. Theo đó, việc quy hoạch và xây dựng để có một hệ thống cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường đã được triển khai xuyên suốt. Hệ thống cây xanh, hệ thống xử lý nước thải... được đầu tư bài bản với số vốn đầu tư khá lớn .Mỗi khu công nghiệp đều có một nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô.

Thông điệp “Công nghiệp hóa đi đôi với bảo vệ môi trường” không chỉ giúp môi trường tại các khu công nghiệp của VSIP luôn xanh sạch đẹp mà nó càng có ý nghĩa với Bình Dương trong bối cảnh ô nhiễm môi trường còn chịu nhiều tác động của quá trình công nghiệp hóa. Bởi khi chủ đầu tư thực sự quan tâm, các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp  của VSIP cũng ý thức hơn trong công tác bảo đảm môi trường.

Cùng với VSIP đạt giải thưởng môi trường Bình Dương năm 2017, UBND phường Tân Phước Khánh – thị xã Tân Uyên cũng là một đơn vị xã phường tiêu biểu của tỉnh về bảo vệ môi trường. Bằng nhiều cách vận động tuyên truyền, cộng đồng người dân và doanh nghiệp trên đia bàn phường đã cùng chung tay góp sức vì môi trường sống xanh, sạch, bảo vệ môi trường nguồn nước suối Bưng Cù, suối Chợ.

15 tổ chức, cá nhân, cộng đồng nhận được giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương thật sự là những điểm sáng cần nhân rộng. Việc tuyên dương đi đôi với nhân rộng chính là động thái cần thiết trong nỗ lực vì một môi trường xanh. Và đây chính là cơ sở quan trọng để tạo dựng môi trường xanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của Bình Dương trong tương lai.