Lễ hội Mùa trái chín năm 2024, với chủ đề “Lái Thiêu mùa hẹn” nhằm tôn vinh vùng đất trù phú, nơi sản sinh ra nhiều chủng loại trái cây chất lượng không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu.