Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt, có vị trí đặc biệt quan trọng, thể hiện trong một số luận điểm sau: Trong tác phẩm Đường kách mệnh, Hồ Chí Minh đặt “Tư cách của một người cách mệnh” lên hàng đầu, quan điểm người cách mệnh “phải giữ chủ nghĩa cho vững” và “ít lòng tham muốn về vật chất”. Người rất coi trọng việc chỉnh đốn Đảng, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" năm 1947 Bác nói: Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

Khách mời: Thạc sĩ Hà Trung Thành – Khoa Xây dựng Đảng; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Phát sóng: BTV1 Thứ Tư lúc 22h35, Thứ Năm lúc 8h10; BTV2 Thứ Tư lúc 17h15, Thứ Bảy lúc 14h20

Mời các bạn xem các chương trình  Đạo Đức Hồ Chí Minh  khác tại:

http://btv.org.vn/video/dao-duc-ho-chi-minh

Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG