Xây dựng thương hiệu nông sản là yếu tố quan trọng để đưa nông sản đứng vững trên thị trường. Xác định tầm quan trọng này, cùng với vai trò của ngành nông nghiệp, nông dân Bình Dương cũng đã nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu nông sản là yếu tố quan trọng để đưa nông sản đứng vững trên thị trường. Xác định tầm quan trọng này, cùng với vai trò của ngành nông nghiệp, nông dân Bình Dương cũng đã nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu. Thực tế, khi thương hiệu được hình thành, giá trị hàng nông sản tăng, thị trường tiêu thụ ổn định.

Là vùng chuyên canh cây bưởi, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên có gần 500 hộ trồng bưởi với diện tích gần 400 hécta. Phát huy lợi thế từ nguồn nước sông Đồng Nai, nông dân đã đầu tư mở rộng diện tích trồng bưởi vốn đã hình thành từ lâu ở vùng đất cù lao. Giống bưởi được trồng chủ yếu là bưởi đường da láng, đường lá cam, bưởi ổi, là những giống bưởi đặc sản của địa phương. Do những đặc điểm về khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù của vùng đất cù lao trù phú mà bưởi Bạch Đằng có hương vị đặc trưng riêng. Hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, nhằm  tăng giá trị hàng hóa nông sản, nông dân đã mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, tạo lòng tin đối với người tiêu dùng. Từ năm 2012, khi được công nhận nhãn hiệu tập thể “Bưởi Bạch Đằng”- thương hiệu tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng và môi trường xanh bền vững, nông dân có thêm động lực sản xuất khi bưởi Bạch Đằng ngày càng đứng vững trên thị trường.

Để hỗ trợ nông dân trong việc xây dựng thương hiệu nông sản, ngành nông nghiệp, Hội nông dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 16 tổ chức, cá nhân sản xuất cây ăn trái được chứng nhận VietGAP với tổng diện tích khoảng 166 hecta được gắn với các nhãn hiệu tập thể như: “Bưởi Bạch Đằng”, “Cam Bắc Tân Uyên”, “Bưởi Bắc Tân Uyên” và các nhãn hiệu cá nhân như: “Bưởi Phương Uyên”, “Bưởi Thanh Thủy”, “Bưởi trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến”, “Bưởi 2 Hùng”, “Cam Lâm Thành Thương”, “Cam Dương Văn Minh”…Khi xây dựng được  thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, nông sản được tiêu thụ ổn định trên thị trường với giá cao, đã giúp nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Vấn đề sản xuất nông nghiệp an toàn gắn liền với xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương là tiền đề quan trọng để hình thành các mối liên kết sản xuất-tiêu thụ bền vững trong thời gian tới, tạo bước đi vững chắc cho sản phẩm nông nghiệp của Bình Dương trong quá trình hội nhập.