Chiều 26/2, Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì Phiên họp lần thứ 26 xem xét, cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.