Sáng 17/6, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.