Nhằm chủ động hơn trong công việc và cuộc sống, một số người lao động đang có xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp sang các lĩnh vực đặc thù khác,tìm kiếm thêm nhiều cơ hội việc làm mới.