Khách mời: Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính Trị Khu vực 2

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, nước nhà mới giành được độc lập, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, phải suy nghĩ lo toan bao nhiêu công việc để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba, bão táp, nào phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài, chống giặc đói, giặc dốt, xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước các cấp, đàm phán với kẻ thù. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng một nhà nước pháp quyền, đó là Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của nước ta và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của cả dân tộc Việt Nam được hưởng quyền làm chủ, độc lập tự do của mình trong việc sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt cho nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước. 

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG