Chuyện về một con đường

Chuyện về một con đường

Với người Bình Dương, con đường Hàng Dương xưa hay đường Bạch Đằng ngày nay mãi là con đường đẹp nhất đất này. Đó không chỉ là cái đẹp thuần túy về phong cảnh, mà ẩn sâu là bề dày lịch sử văn hóa. Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” thì đây chính là con đường chính dẫn vào lỵ sở huyện Bình An xưa, tồn tại từ trước năm 1623 khi vùng đất này còn thuộc Thủy Chân Lạp.