Công tác chuẩn bị Giải Billards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương lần thứ XI năm 2023 Cup Number 1

09/06/2023
Lượt xem: 180

Để chuẩn bị sẵn sàng địa điểm tổ chức Giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ XI năm 2023, cúp Number 1, Ban tổ chức Giải là Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cùng các đơn vị liên quan vừa có cuộc họp tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC).