Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, đưa công nghiệp phát triển bền vững

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, đưa công nghiệp phát triển bền vững

Cùng với xu thế hội nhập, sản xuất sạch hơn đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp vì nó không chỉ giúp cho các doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn giúp bảo vệ môi trường nơi làm việc, cải thiện sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và đưa công nghiệp phát triển bền vững.

Sàn thương mại điện tử Bình Dương - Cơ hội đẩy mạnh giao lưu trực tuyến cho doanh nghiệp Bình Dương

Sàn thương mại điện tử Bình Dương - Cơ hội đẩy mạnh giao lưu trực tuyến cho doanh nghiệp Bình Dương

Để góp phần xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh tại Bình Dương và hỗ trợ doanh nghiệp bắt kịp đà phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao Sở Công thương xây dựng sàn thương mại điện tử với nhiệm vụ liên kết, giao lưu, hợp tác giữa các thành phần kinh tế và người tiêu dùng, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp từ khi bắt đầu tham gia đến lúc kinh doanh, hoạt động trên môi trường trực tuyến.