Khẩn trương hỗ trợ người lao động khó khăn

Khẩn trương hỗ trợ người lao động khó khăn

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ là nguồn động viên giúp cho người lao động nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức mà họ đang phải đối mặt.