Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Nhằm tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước tử vong, hy sinh do đại dịch Covid-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái yêu thương trong cộng đồng, tri ân và tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, qua đó, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí của toàn dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân vì khát vọng đưa tỉnh Bình Dương phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Với ý nghĩa đó, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tối ngày 19/11/2021, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

“Sóng và máy tính cho em” - Chương trình có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc

“Sóng và máy tính cho em” - Chương trình có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên tham gia tuyến đầu, đóng góp rất lớn vào thành công chung của công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh. Lúc cao điểm nhất, toàn tỉnh có hơn 7.000 cán bộ, giáo viên tham gia chống dịch, gần 200 cơ sở trường học được trưng dụng làm các khu cách ly tập trung. Trong bối cảnh phải dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương đã phát động thành công chương trình “Sóng và máy tính cho em” – chương trình trình có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.