Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động không chỉ được hỗ trợ mức đóng mà quyền lợi của loại hình bảo hiểm xã hội này đang ngày càng được mở rộng. Đây chính là giá đỡ an sinh giúp người dân an tâm hưởng lương hưu và chế độ chăm sóc sức khỏe khi về già.