Bình Dương là tỉnh công nghiệp, nhu cầu về nhà ở cho người lao động là rất lớn. Xác định được nhiệm vụ này, từ năm 2011 đến nay, BD đã ban hành các chính sách về phát triển nhà ở xã hội. Từ đó đã góp phần giúp người lao động an cư lạc nghiệp.