Theo Bộ Xây dựng năm 2024 cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng 130 ngàn căn nhà ở xã hội. Bình Dương dự kiến từ nay đến năm 2030, Tỉnh sẽ quy hoạch khoảng 600ha đất để phát triển nhà ở xã hội.