Năm 2024, Bình Dương có hơn 1 ngàn 900 ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 1 ngàn 550 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã được giao về các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã sẵn sàng công tác huấn luyện chiến sĩ mới.