Đối với bệnh đột quỵ, nếu được phát hiện sớm trong "thời gian vàng" thì việc điều trị sẽ hiệu quả cho bệnh nhân. Từ tháng 7/2023, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã thành lập đơn vị Đột quỵ, thuộc Khoa Thần kinh – Ung bướu. Điều này đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ nặng mà không cần chuyển lên tuyến trên.