Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng internet

Mạng xã hội nhằm cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau. Mạng xã hội cũng là tập hợp các mối quan hệ giữa các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên môi trường internet. Vì thế, có thể coi Mạng xã hội là một loại hình hoạt động mang tính ảo, bao gồm nhiều cộng đồng trực tuyến khác nhau như : Facebook, Youtube, Zalo… Những cộng đồng mạng này thu hút một số lượng lớn người tham gia, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.