Thị trường lao động đang đối mặt với những khó khăn. Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều, nhưng nguồn lao động bổ sung lại rất hạn chế, dẫn đến mất cân đối cung cầu lao động. Nhằm ổn định thị trường lao động, những giải pháp kết nối cung cầu lao động đang được các cấp, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai.