Sáng ngày 27/2, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tiếp Bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đến chào xã giao.