Tối 24/2, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập Cộng đồng xã An Bình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Giáo tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu năm 2024.