Phát huy truyền thống Cách mạng của quê hương, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 ở Dầu Tiếng phấn khởi nhận lệnh và chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bước vào cuộc sống quân ngũ.