Nếu như theo quy định trước đây, thành viên tổ hợp tác chỉ có thể là cá nhân, thì kể từ 25/11/2019 tới đây, thành viên tổ hợp tác còn có thể là tổ chức. Đây được coi là điểm mới đáng chú ý của Nghị định 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 10/10/

Nếu như theo quy định trước đây, thành viên tổ hợp tác chỉ có thể là cá nhân, thì kể từ 25/11/2019 tới đây, thành viên tổ hợp tác còn có thể là tổ chức. Đây được coi là điểm mới đáng chú ý của Nghị định 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 10/10/2019 vừa qua.

Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Ngoài ra, hợp đồng hợp tác do các thành viên tổ hợp tác tự thỏa thuận, được lập thành văn bản, có chữ ký của 100% thành viên, đồng thời không được trái với quy định của pháp luật liên quan và đảm bảo một số nội dung cơ bản đã được ghi rõ. Trong đó: Phần đóng góp của thành viên có thể được xác định bằng tài sản hoặc công sức (hoạt động hay công việc cụ thể) đã đóng góp hoặc cam kết góp.

Thời hạn hợp tác là thời gian các thành viên tổ hợp tác thỏa thuận với nhau và ghi trong hợp đồng. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn hợp tác thì thời hạn kết thúc hợp tác là khi chấm dứt hợp đồng.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG