Sáng ngày 14/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức Lễ trao học bổng Dự án “Phát triển giáo dục học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023 -2028” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.