Hiện nay, kỹ thuật viên phục hồi chức năng là một vị trí không thể thiếu tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh lớn. Vật lý trị liệu giúp cho quá trình phục hồi của người bệnh sau điều trị được nhanh chóng hơn. Tuy ra đời muộn hơn so với công tác phòng và điều trị bệnh, song kỹ thuật vật lý trị liệu – phục hồi chức năng đang ngày càng khẳng định được vị thế và cai trò của mình trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Nếu như phòng và điều trị bệnh giúp cho người bệnh chữa hết bệnh tật, thì vật lý trị liệu – phục hồi chức năng sẽ giúp người bệnh phục hồi lại những khả năng vốn có của cơ thể khi chức mắc bệnh.