Bình Dương là tỉnh có tỷ lệ người dân nhập cư nhiều chính vì vậy tình hình trật tự, an ninh rất phức tạp. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Dương đã có rất nhiều biện pháp nhằm giữ vững an ninh trật của tỉnh, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân. Thời gian qua, công an tỉnh kết hợp với địa phương đã ráo riết lập lại trật tự nơi công cộng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhắc nhở người dân chấp hành nội quy, quy định của các cơ quan chức năng.