Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại là một bước trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được ban hành năm 2014. Một trong những mục tiêu cơ bản đặt ra đối với xây dựng và thực hiện quy hoạch kho số viễn thông là đáp ứng nhu cầu phát triển của thông tin di động tiếp tục bùng nổ trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch chuyển đổi mã vùng của Bộ TT&TT, từ 0h ngày 11-2, việc đổi mã vùng điện thoại sẽ được thực hiện ở 13 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 gồm Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, từ ngày 15-4, 23 tỉnh, thành phố ở giai đoạn 2 sẽ thực hiện chuyển mã vùng điện thoại cố định. Từ 17-6, 23 tỉnh, thành phố còn lại, trong đó có Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chuyển mã vùng điện thoại giai đoạn 3. Theo kế hoạch, việc chuyển mã vùng điện thoại cố định trên toàn quốc sẽ kết thúc vào ngày 31-8.