Khách mời: Ông Ngô Xuân Lãm - Trưởng phòng Việc làm và ATLĐ, Sở LĐ -TB và XH tỉnh Bình Dương

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng  an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. ​Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.