Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu rất lớn trong đời sống xã hội. Nhà nước giao cho Bộ Công Thương và một số Bộ, ngành phối hợp quản lý từ sản xuất, nhập khẩu và cả hệ thống phân phối.  Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn còn nhiều phức tạp, những “chiêu, trò” trong gian lận kinh doanh xăng dầu ngày càng phổ biến với các hình thức gian lận tinh vi.