Bão Haikui gây thiệt hại tại Trung Quốc

06/09/2023
Lượt xem: 105