Giải thưởng Môi trường Bình Dương năm 2021

Giải thưởng Môi trường Bình Dương năm 2021

Khép lại năm 2021 với muôn vàn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn được người dân, cộng đồng và doanh nghiệp duy trì. Tuần qua, Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương lần thứ V năm 2021 đã được tổ chức và các giải thưởng được trao cho các tổ chức, cộng đồng và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Quỹ bảo vệ môi trường Bình Dương - Nỗ lực vượt khó

Quỹ bảo vệ môi trường Bình Dương - Nỗ lực vượt khó

Năm 2021 là năm nhiều khó khăn do tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đó, Quỹ bảo vệ môi trường Bình Dương vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và đạt kế hoạch đề ra.