Nhiều giải pháp quản lý tài nguyên nước

Nhiều giải pháp quản lý tài nguyên nước

Đi đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức trong công tác bảo vệ nguồn tài nguyên nước và môi trường - đó là tình trạng ô nhiễm nước mặn, xâm nhập mặn, ô nhiễm và hạ thấp mực nước của một số tầng chứa nước. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những giải pháp cấp bách để bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tại các đơn vị hành chính nhà nước, chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc sử dụng các công nghệ thông minh để thay đổi phương thức làm việc, giúp cho việc thực hiện công việc minh bạch, hiệu quả và năng suất cao hơn cách làm việc truyền thống. Những năm gần đây, ngành tài nguyên và môi trường Bình Dương đã đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác quản lý, từ đó trong các lĩnh vực của ngành đã có những thay đổi tích cực.

Tin học hóa công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Tin học hóa công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Với phương châm phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường, từ nhiều năm qua Bình Dương đã có những bước đi mang tính chiến lược trong việc xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo hướng hiện đại và thông minh. Những giải pháp đó đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại Bình Dương có thể quản lý và kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ và nề nếp hơn.

Quản lý môi trường theo hướng thông minh

Quản lý môi trường theo hướng thông minh

Với phương châm phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường, từ nhiều năm trước Bình Dương đã có những bước đi mang tính chiến lược trong việc xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo hướng hiện đại và thông minh. Những giải pháp đó đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại Bình Dương có thể quản lý và kiểm soát ô nhiễm một cách chặt chẽ và nề nếp hơn.

Bất cập quy định thu gom rác sinh hoạt trong khu phong tỏa

Bất cập quy định thu gom rác sinh hoạt trong khu phong tỏa

Ngày 20/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 2663/STNMT-CCBVMT về việc hướng dẫn quản lý và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số quy định về việc thu gom rác thải sinh hoạt trong khu vực phong tỏa. Theo các đơn vị thu gom rác dân lập thì những quy định này vẫn còn nhiều vướng mắc, khó thực hiện.

Bình Dương mở rộng hệ thống cấp nước sạch

Bình Dương mở rộng hệ thống cấp nước sạch

Do tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa cao cùng với sự gia tăng dân số trên 15% mỗi năm, nhiều nhà máy cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã vượt công suất thiết kế. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và đời sống, Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch, đồng thời bảo vệ nguồn nước mạch trên các sông chính để đảm bảo nguồn nước thô cho các nhà máy nước.

Những đề tài khoa học ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường

Những đề tài khoa học ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Ngoài các hoạt động chính về quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm còn mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như tư vấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đo đạc, báo cáo, giám sát môi trường định kỳ hàng quý, tư vấn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. Trong những năm gần đây, Trung tâm còn thực hiện nhiều dự án, đề tài khoa học quan trọng trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.