Cần nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập công đồng

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập công đồng

Hiện nay, đa số các Trung tâm Văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất không phù hợp hoặc đầu tư, xây dựng, lắp đặt xong nhưng người dân không sử dụng hoặc sử dụng không hết công năng, gây lãng phí.

Một tuyến đường ngập nước quanh năm ở Khánh Bình

Một tuyến đường ngập nước quanh năm ở Khánh Bình

Những năm gần đây, phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phát triển rất mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Người dân từ các tỉnh, thành trong cả nước về đây làm ăn, sinh sống ngày càng đông. Việc các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh đã tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định, thu nhập và đời sống từng bước được nâng cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế cũng kéo theo một số hệ lụy cho chính quyền địa phương như: ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, tình hình an ninh trật tự cũng phức tạp hơn.